tiliauda

tiliauda
tìliauda sf. ppr. pl. (1); E, Rsn į laivo, valties dugną dedamos ppr. sukaltos lentelės; plg. tilė 1: Palangos žvejų laiveliai yra su tìliaudoms, o Klaipėdo[je] jau yra laivelių su bliktėms Plng. Kad nešlaptų kojos nuo vidun patenkančio vandens, valties dugne įdėdavo medines gardeles – tiliaudas, arba tilandas, kartais dar ir paminomis vadinamas .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tilanda — tìlanda sf. ppr. pl. (1) Rsn žr. tiliauda …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”